روش کمک به نیازمندان

لذا گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع)، خّدام الحسن(ع)، همزمان با شام شهادت کریم اهل بیت فعالیت خود را رسم آغاز نموده است... همه ی شما عزیزان و برادران و خواهران بزگواری که مستقیم و یا با واسطه بنده و مدیران این گروه جهادی را میشناسید به یقین پیشگام در این عرصه ها هستید و شاید همزمان در فعالیت های جهادی متعدد حضور دارید ولی همراهی شما و مشارکت در فعالیت ها قوت قلب ما و جامعه ی هدف این گروه جهادی است ...